taupasar.com

we read, we create and we share it.

70+ Contoh Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda yang Wajib Anda Katahui

70+ Contoh Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda yang Wajib Anda Katahui

Iklan layanan masyarakat merupakan suatu jenis iklan yang di dalamnya menyajikan pesan-pesan sosial. Pesan-pesan sosial ini bertujuan untuk membangkitkan rasa kepedulian masyarakat kepada beberapa masalah yang harus mereka hadapi. Masalah-masalah tersebut bisa jadi berasal dari ancaman kondisi dari keselarasan dan juga kehidupan umum.

iklan layanan masyarakat bahasa sunda

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) adalah iklan sosial. Keberadaannya bersifat independen. Ia tidak terkait pada konsep bisnis perdagangan, politik atau agama. Bentuk fisiknya tidak berbeda dengan iklan komersial, sebab keduanya merupakan media komunikasi visual yang berperan untuk mempengaruhi khalayak luas sebagai target sasaran agar dapat tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh pesan ILM tersebut. Oleh karena itu, perencanaan sebuah ILM mengacu pada konsep iklan komersial.


Kriteria Iklan Masyarakat

Dalam membuat suatu iklan layanan masyarakat, Anda haruslah memperhatikan beberapa kriteria ILM tersebut. Di antara kriteria dari iklan layanan masyarakat tersebut adalah:

1. Tidak bersifat komersial
Meskipun konsepnya sama dengan iklan komersial, tetapi iklan layanan masyarakat ini tidak boleh mengandung komersial di dalamnya. Iklan layanan masyarakat ini harus bersih dari komersial di dalamnya.

2. Tidak bersifat keagamaan
Jenis iklan ini pun tidak boleh sedikit pun membawa perihal keagamaan di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh tujuan dari iklan layanan masyarakat itu sendiri.

3. Tidak bersifat politis
Selain tidak boleh mengikutsertakan komersial dan agama, ILM ini juga tidak boleh dicampur adukkan dengan hal-hal yang berbau politik.

4. Harus berwawasan nasional
Konten-konten di dalamnya harus memuat hal-hal yang bersifat nasionalisme, misalnya untuk tepat membayar pajak atau menghindari perbuatan kriminal dan kejahatan lainnya.

5. Ditujukan kepada lapisan masyarakat
Sama seperti namanya, iklan ini tentulah harus ditujukan pada lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan edukasi pada masyarakat tersebut.

6. Memberikan dampak positif bagi masyarakat
Tujuan akhir dari iklan ini adalah untuk memberikan dan mengajak masyarakat untuk berbuat hal positif dan mengarah pada kebaikan.

Contoh Iklan Masyarakat Berbahasa Sunda

Iklan layanan masyarakat ini dapat ditulis dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah dalam bahasa Sunda. Oleh karena itu, pada artikel kali ini akan dipaparkan  mengenai iklan layanan masyarakat dalam bahasa Sunda beserta contohnya.

1. Iklan layanan masyarakat agar menjauhi narkoba
 •  “Dunya karasa éndah tanpa Narkoba.
 •  “Selametkeun keluargi tina bahaya narkoba.”
 •  “Ulah jadikeun narkoba jadi pelarian.”
 •  “Jauhkeun Narkoba, Jadikeun Bangsa Sinareng Nagara Aman tur tentrem salawasna”
 •  “Narkoba ngan ukur ngaruksak mangsa harep salira, ulah daék nyoba-nyoba!”
 •  “Narkoba bisa ngajauhkeun urang ti jalmi-jalmi nu mikanyaah urang.”
Dari beberapa iklan tersebut, dapat dilihat bahwa iklan tersebut ditujukan pada lapisan masyarakat dan untuk mencegah trjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Iklan layanan masyarakat untuk mengajak menjauhi rokok
 • “Tos Rea Roko Ngarenggut Nyawa jalmi Nu teu boga dosa.”
 • “Kalebet 4000 zat kimia, sarta dua kali lipatna nu dihirup ku jalma lian nu teu ngaroko, pikanyaah jalma disakitaran urang.”
 • “Hirup sehat tanpa roko, Jauhkeun Roko ti ayeuna ogé!”
 • “Ngarokok sarua jeung ngagali kubur sorangan.”
 • “Stop ngarokok! Sabatang roko miboga 4000 racun nu nyebabkeun rupa-rupi panyakit. Sing emut, sabab Sehat teh mahal!”
 • “Panginten nurutkeun sapalih rumaja ngaroko katembong gaul, kanggo sapalihna deui gaya hirup. Nanging, naha salira terang naon anu aya dina sabatang roko? Aya langkung ti 4000 zat kimia anu benten sarta 43 di antarana dipikanyaho minangka pamicu Kanker!! Janten, naha salira masih reseup kana roko? Hayu urang eureun ti ayeuna oge!”
 • “Ngaroko ngaruksak sarta ngancurkeun organ sacara lalaunan. Roko oge tiasa ngaruksak jantung, paru-paru, otak jeng sajabana. Hayu urang ereun ngaroko ti ayeuna oge, sabab roko tiasa maehan jalmi hirup-hirup!!”
 • “Roko maehan anjeun lalaunan!”
 • “Ngarok tiasa nyebabkeun sagala rupi panyakit kanker. Pikanyaah keluargi sarta diri salira sorangan, pareman roko ti ayeuna oge!”
3. Iklan layanan masyarakat bahasa Sunda tentang lingkungan
 • “Aya lalampahan anu langkung wijaksana tibatan miceun runtah papaduan, misalna tiasa ngamangpaatkeun atanapi daur ulang sampah tina botol urut cai mineral, nyieun vas kembang, tempat pensil sarta celengan jeung lain sajabana.”
 •  “Urang kedah mimiti paduli ngeunaan kana akibat nu ditimbulkeun tina miceun sampah papaduan.”
 •  “Hejo alam kuring, tengtrem hirup kuring.”
 •  “Hayu, hejokeun dunya urang.”
 • “Ulah jadikeun leuweung nu tadina hejo minangka ukur jadi dongeng kanggo anak incu urang engkina.”
 •  “Endah alam kuring sajahtera hirup kuring.”
4. Iklan layanan masyarakat yang mengajak untuk menghemat energi listrik
 • “Hayu sami-sami biasakeun mareman lampu terutami dina dinten siang. Cabut charger sabot parantos rengse jeung lian sajabana. Hayu ngamimitian ngahemat listrik ti diri urang sorangan.”
 • “Listrik ka kontrol, dompet aman di kantong!”
 • “Istirahatkeun lampu lamun teu dianggoan!”
 • “Hayu urang hemat energi! Pareman lampu sarta parabot lamun henteu dipake.”
5. Iklan layanan masyarakat tentang larangan membuang sampah sembarangan
 • “Poe kieu masih keneh miceun runtah ka walungan? Aduh ulah atuh kang!”
 • “Mangga sami-sami miara kaendahan sarta karapihan lingkungan kalawan henteu miceun runtah di walungan!”
 • “Piceun runtah dina tempatna!”
 • “Emut, hiji runtah elektronik mibogaan 1000 material nu picilakaeun.”
 • “Bebas runtah, bebas caah.”
 • “Ulah dugi sampah ngotoran lingkungan anjeun, piceun runtah dina tempatna.”
 • “Biasakeun ngaralapkeun polah hirup beresih dina lingkungan sakola”
6. Iklan layanan masyarakat bahasa Sunda tentang kesehatan
 • “Mangpaat sayur jeung buah… Kanggo kulawargi sehat sarta Indonesia sajahtera.”
 • “Sayur sarta buah tiasa nyumponan kaperluan gizi sarta nyegah ti sagala rupi panyakit!”
 • “Tong hilap, kumbah panangana sateuacan neda.”
 • “Hayu ngamitian laku-lampah hirup beresih kalawan kersa ngumbah panangan nganggoan sabun.”
 • “Kahade wabah panyakit di panangan anjeun! Hayu ngumbah panangan sateuacan neda, saparantos ti toilet sarta satos aangkatan atanapi ameng kalawan sabun sarta cai nu ngocor. Pastikeun panangan anjeun beresih!”
7. Iklan layanan masyarakat dalam bahasa Sunda tentang bahaya pergaulan bebas
 • “Hayu janten generasi anu miboga prestasi, jauhkeun laku lampah anu kirang sae!”
 • “Ulah dugi tikusruk kana pergaulan anu salah, jauhkeun diri tina pergaulan bebas”
8. Iklan layanan masyarakat tentang pendidikan
 • “Sakola mangrupa bumi kadua kanggo urang, guru nyaeta sepuh anu ngabingbing urang. Siswa linuhung pekerti, tresna, tengtrem sarta silih nulungan, nu miboga rasa kaasih. Someah sarta pinter di sakola.”
 • ”Sauyunan dina hate, ngawujudkeun cita-cita bangsa.”
Dari beberapa iklan layanan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya telah memenuhi kriteria sebagai iklan layanan masyarakat. Tujuannya pun telah jelas diarahkan untuk masyarakat. Dengan begitu, jika Anda ingin menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat, maka sampaikanlah melalui iklan layanan masyarakat.

Penulis: Melia Fitrianingsih
Editor : Sigit Ardho

Related Posts